koi verkoop

koifood

vijveraccessoires

waterbehandeling

Waterstofperoxide 35 %

Waterstofperoxide

Wondreinigings product.
Ontkleuringsmiddel na Kaliumpermanganaat behandeling in vijver.
5 ml per 1000 liter vijverwater
Alleen toedienen op advies van een dierenarts of ervaringsdeskundige.

Waarschuwing:


Vermijd contact met ogen en huid.
Gevaarlijk bij inwendig gebruik onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
Werk in een goedgeventileerde ruimte bij hanteren van onverdund product.
Te vermijden condities: Grote warmte.
Buiten bereik van kinderen plaatsen.

Let op:


Draag handschoenen.

Onbruikbare productresten moeten als chemisch afval worden ingezameld en volgens de lokale voorschriften verwerkt. Zelfs bij correcte opslag verliest waterstofperoxide geleidelijk zijn activiteit. Het wordt aanbevolen het product binnen het jaar op te gebruiken.

Jack Koi

Laurent Rampartstraat 23
4661 KG Halsteren
Telefoon
:
0164 686333
Fax
:
0164 686333
Mobiel
:
06 54218062
E-mail
:
Website
: